Volleybal voor iedereen op zijn of haar niveau waarbij gezelligheid en plezier voorop staan!

Historie

De hoofddoelstelling van de vereniging is:

"Volleybal voor iedereen op zijn of haar niveau waarbij gezelligheid en plezier voorop staat" 

In het voorjaar van 1978 werd in de nabije omgeving van de tapkast van Café Bolte door een aantal vrienden het idee naar voren gebracht om mee te doen aan de bedrijfsvolleybalcompetitie in de buurgemeente Hardenberg. Na enkele maanden werd al gauw besloten een vereniging op te richten met als doel, deelname aan de bedrijfscompetitie in Hardenberg, het bijeenhouden van de bestaande ledengroep (17 leden en 3 ereleden) en bij blijvend enthousiasme in de toekomst aansluiting bij de NeVoBo.

De oprichtingsvergadering werd op 1 mei om 11.00 uur in Café Bolte gehouden, dit omdat 30 april (Koninginnedag) op een zondag was en om die reden op maandag 1 mei werd gevierd. Over de naam van de vereniging hoefde men niet al te lang na te denken, tijdens de vergadering werd besloten dat de vereniging de naam “de Zwaluwen “zou gaan dragen, dit om een stukje historie terug te halen aangezien Gramsbergen in het verre verleden een voetbalclub had met dezelfde naam en deze in ere te herstellen. Het “ontwerp” van het verenigingvignet was ook gauw gevonden aangezien een van de aanwezigen zat te spelen met een luciferdoosje. Het is dus een regelrechte kopie van het welbekende Zwaluwluciferdoosje. Het eerste clubtenue bestond toen uit een lichtblauw shirt, witte broek en witte sokken. Toen later werd deelgenomen aan de NeVoBo-competitie werd het lichtblauwe shirt vervangen door een donkerblauwe.

In het begin werd er getraind en gespeeld in de grote zaal in het dorpshuis dat in die tijd fungeerde als gymzaal voor verschillende scholen en verenigingen in Gramsbergen. Trainingen en/of wedstrijden moesten nog wel eens verschoven worden in verband met andere activiteiten of er werd natijd geholpen met het klaar zetten van de zaal voor de volgende activiteit. Voor het niveau van toen was de zaal prima geschikt, maar vanwege het lage plafond mochten er eigenlijk geen NeVoBo-wedstrijden gespeeld worden. Omdat de vereniging dit toch van plan was, kwam er op een bepaald moment het idee om een actie te starten “ACTIE SPORTHAL”. De actie werd door alle sportverenigingen uit de hele voormalige gemeente Gramsbergen ondersteund. Gesprekken met de gemeente leidden toen tot de oprichting van een voorbereidingscommissie Bouw Sporthal, wat uiteindelijk weer heeft geleid tot de huidige sporthal die in december 1982 in gebruik werd genomen en waar nu op 3 velden gespeeld kan worden.

Hoewel bij de oprichting werd gestart met een ledenaantal van 17 bleek algauw de vraag om lid te mogen worden van de Zwaluwen zo groot, dat na een jaar na oprichting het ledenaantal al gegroeid was naar 50 leden en medio 1982 het aantal naar 120 leden was gegroeid. De vereniging heeft momenteel ongeveer 100 leden, verdeeld over 2 dames-, 1 recreanten-, 4 jeugd- en verschillende miniteam's en ongeveer 15 leden die recreatief bezig zijn met volleybal. Bovendien organiseert de vereniging elk jaar het stratenvolleybaltoernooi voor straten en buurtverenigingen en helpt met het organiseren van de bedrijfvolleybalcompetitie waar 18 teams aan meedoen.